Login

Basiscursus verdovende middelen

Doel: Na afloop van de cursus is de cursist op de hoogte van de wetgeving omtrent verdovende middelen, kan de cursist verdovende middelen herkennen, verdovende middelen testen, kent de cursisten het Nederlandse beleid en de beleidsregels en kan de cursist een proces-verbaal opmaken in een verdovende middelenzaak.

Read More

 Inhoud cursus:

 • Maatschappelijke context van drugsgebruik
 • Nederlands drugsgebruik
 • Omgang (harddrugs) verslaafden
 • Herkennen van verslaafden
 • Wet- en regelgeving
 • Jurisprudentie
 • Drugterminologie – basistermen
 • Wat is overlast?
 • Aanpak hennepkwekerijen
 • Juridische aspecten coffeeshops
 • Aanpak dealers en runners
 • Optreden bij laboratoria
 • Plukze-wetgeving
 • Bestuurlijke mogelijkheden
 • Testen

Doelgroep:

 • Medewerker opsporingsdienst.

Cursusduur: 3 dagen.

Maximaal aantal deelnemers: 15