Login

Maatschappelijke en politieke fenomenen


Doelstelling: De cursisten leren diepgaander kennis maken met een aantal maatschappelijke en/of politieke fenomenen die relevant zijn voor het juist inschatten van een situatie of van bepaalde omstandigheden. Cursisten leren dieper en breder naar ‘fenomenen’ kijken die voor een ieders veiligheid van belang kunnen zijn.


Doelgroep: Toezichthouders/handhavers en politiemedewerkers

Inhoud:
- Graffiti
- Collar clubs /motor cycles scenes
- Etnische gemeenschappen
- Extreem rechts
- Extreem links
- Milieuactivisme
- Terreur
- Autonomie inperkende organisaties
- Radicalisering op de werkvloer

Cursusduur: 2 dagdelen