Login

Beoordelings- en functioneringsgesprekken

Doel: Na afloop van de cursus heeft de cursist kennis van het 'wat', 'hoe' van beoordelings- en functioneringsgesprekken, koppelt de cursist de bedrijfsvisie en de eigen visie in deze gesprekken, is de cursist in staat op een gestructureerde en motiverende manier de gesprekken te voeren en is de cursist in staat een win-win situatie te cre

Read More

 

 Inhoud cursus:

  • Bespreken van de verschillende systemen die nu gehanteerd worden (incl. die van de deelnemers)
  • Voorbereiden, voeren en afronden van de gesprekken
  • Verschillende be