Login

Persoonlijke effectiviteit

Doel: Na afloop van de cursus is de cursist in staat zijn functioneren in werksituaties en de verschillende effecten daarvan beter te doorzien, in staat zijn capaciteiten en valkuilen te onderkennen en beter te hanteren, in staat zijn persoonlijke motieven en beweegredenen te analyseren en is de cursist in staat meer vaardigheden te ontwikkelen die toepasbaar zijn in verschillende, lastige situaties.

 

Read More

 

 Inhoud cursus:

Wij verwerken uw individuele trainingsdoelen in het programma. We starten met een analyse van situaties die als problematisch worden ervaren. Daarbij neemt u uw eigen gedrag kritisch in ogenschouw om na te gaan of effectiever reageren en optreden in probleemsituaties mogelijk is. De volgende onderwerpen kunnen aan de orde komen: persoonlijke presentatie, communicatie en houding, motivatie, assertiviteit, conflicthantering, effectief omgaan met tijd en tijdsdruk.

Doelgroep:

  • Medewerkers in die over de nodige vakkennis en ervaring beschikken, maar toch een 'steun in de rug' kunnen gebruiken bij hun dagelijks functioneren.

Cursusduur: Drie maal twee dagen.

Maximaal aantal deelnemers: 8