Login

POP gesprekken voeren

Doel: Na afloop van de cursus weet de cursist welke plek POP inneemt binnen de totale begeleiding van werknemers, kan de cursist anderen begeleiden bij het formuleren van een POP, is de cursist in staat op verschillende manieren een POP-gesprek te voeren, afhankelijk van ambitieniveau en mogelijkheden en is de cursist in staat een win-win situatie te cre

Read More

 

 Inhoud cursus:

  • Toegevoegde waarde van ontwikkelingsplannen
  • POP in verhouding tot beoordelings- en functioneringsgesprekken
  • Ambities van de organisatie combineren met de ambitie van de medewerkers
  • POP in het kader van loopbaanperspectief
  • Ambitie van de medewerker vertalen in een helder doel en vastleggen in een POP
  • Verschillende gespreksmodellen voor POP-gesprekken
  • Het maken van duidelijke afspraken
  • Ontwikkelingsplan

Doelgroep:

  • Leidinggevenden die het POP willen gebruiken om de ontwikkeling van hun medewerkers vast te leggen in een doelgericht plan en zo helderheid verkrijgen waar zij in die ontwikkeling kunnen bijdragen.

Cursusduur: Intake: 1 uur. Blok 1: 1 dag (2 dagdelen).

Maximaal aantal deelnemers: 10