Login

rijopleiding particulier onderzoeker

Doel: Na afloop van de cursus heeft de cursist inzicht in een juiste beroepshouding,  herkent en onderkent de cursist de mogelijkheden en onmogelijkheden van een rijdend voertuig, heeft de cursist onder alle omstandigheden een optimale voertuigbeheersing

Read More

De cursist onderkent vroegtijdig verkeersgevaarlijke situaties weet soepel en onopvallend door het verkeer te bewegen met een defensief- en offensief tolerante rijstijl heeft kennis van de verkeerswetgeving heeft inzicht en vaardigheid in topografie en het gebruik van navigatie apparatuur heeft kennis van de preventieve beveiliging rijtechnieken is in staat de aangeleerde onderdelen zelfstandig in de praktijk verder te ontwikkelen.

 Inhoud cursus: 

Theorie:

 • Beveiliging  
 • Verkeersveiligheid
 • Verkeersregels
 • Topografie

Praktijk:

 • Zit- en stuurhouding
 • Spiegelafstelling
 • Passieve en actieve veiligheidsmiddelen
 • Stuur-, rem- en schakeltechnieken
 • Taal van de weg
 • Verkeersinzicht en anticiperen
 • Kijktechniek
 • Ideale lijn
 • Defensief- en offensief tolerant rijgedrag
 • Inhaal- en keertechnieken
 • Verkeersveiligheid en rijcomfort
 • Topografie en verkeerswetgeving
 • Preventieve beveiliging rijtechnieken

Doelgroep:

 • (aankomend) particulier onderzoeker

Cursusduur: min 1 dag.

Maximaal aantal deelnemers: 2 per docent.

Voor vragen kunt u terecht bij onze coordinator rijopleidingen Peter van Oosterhout  tel: 0181-660721