Login

Agressietraining

Doel: Na afloop van de cursus kan de cursist op professionele wijze met agressie om te gaan, diverse vormen van agressie te benoemen, communicatieve vaardigheden toe te passen bij diverse vormen van agressie en zijn/haar kwaliteiten te gebruiken in relatie tot agressie.

Read More

 Inhoud agressietraining:

 • Het benoemen van agressie
 • Omgaan met soorten agressie
 • Het belang van de eerste indruk
 • attitude
 • Benoemen en onderkennen groepsgedrag
 • Waarnemen en interpreteren
 • klantvriendelijke communicatie
 • Slecht nieuwsgesprek
 • Grenzen stellen en omgaan met spanning
 • Praktijksimulaties met behulp van acteurs
 • Kernkwadranten
 • Protocol omgaan met agressie en geweld
 • debriefing
 • Doel aanpak analyse

Doelgroep:

 • Iedereen die  te maken krijgt met agressie.

Cursusduur: 2 dagen

Maximaal aantal deelnemers: 12

 Klik hier om in te schrijven

 

Security biker

Doel: Na afloop van de cursus is de cursist in staat om de visie en inzetcriteria te verwoorden, een tactisch stappenplan toe te passen om zo veilig mogelijk de professie van biker te kunnen uitoefenen, de technische vaardigheden van het fietsen situationeel te kunnen toepassen, tactisch en veilig door het verkeer te fietsen onder verzwaarde omstandigheden, de bikeprocedures zowel technisch als tactisch toe te passen tijdens de casu

Read More

 Inhoud cursus:

 • Fietstechniek
 • Onderhoud
 • Samenwerking
 • Benaderingstechniek
 • Bijzondere verrichtingen
 • Veiligheid

Doelgroep:

 • aankomend bikers.

Cursusduur: 4 dagen.

Maximaal aantal deelnemers: 6

 

 

RTGB training BOA III

Doel: Na afloop van de cursus is de cursist in staat zichzelf te verdedigen, een verdachte aan te houden, handboeien aan te leggen , het examen geweldsbeheersing BOA met goed gevolg af te leggen.

Read More

 Inhoud cursus:

 • Alerte houding
 • Gevechtshouding
 • Bevrijding na een kledingaanval
 • Stoottechnieken
 • Traptechnieken
 • Wering en ontwijken/blokkering
 • Opbrengtechniek (come along)
 • Opbrengtechniek (ude garami)
 • Opbrengtechniek (bokkenpoot)
 • Opbrengtechniek (de haak)
 • Verticale en horizontale methode handboeien
 • Handboeien
 • Veiligheidsfoullering

Doelgroep: BOA met geweldsbevoegdheid, veiligheidsfouillering en handboeien.

Duur : 4 dagen, inclusief examen

Voor informatie kunt u contact opnemen met A.Weijers op telnr: 0181-660721.

Klik hier om in te schrijven

RTGB training BOA II

Doel: Na afloop van de cursus is de cursist in staat zichzelf te verdedigen, een een verdachte aan te houden, het examen met goed gevolg af te leggen.

Read More

 Inhoud cursus:

 • Alerte houding
 • Gevechtshouding
 • Bevrijding na een kledingaanval
 • Stoottechnieken
 • Traptechnieken
 • Wering en ontwijken/blokkering
 • Opbrengtechniek (come along)
 • Opbrengtechniek (ude garami)
 • Opbrengtechniek (bokkenpoot)
 • Opbrengtechniek (de haak)
 • Fouilleren
 • Theorie

Doelgroep:

 • BOA II (geweldsbevoegdheid en fouilleren, zonder handboeien en wapenstuk).

Cursusduur: 6 dagdelen van 3 uur (inclusief examentraining).

Maximaal aantal deelnemers: 14

 Klik hier om in te schrijven

Bedrijfsopvangteam

Doel: Na afloop van de cursus kent de cursist de opzet en werkwijze van een bedrijfsopvangteam, is de cursist bekend met het begrip trauma, op de hoogte van de effecten van de posttraumatische stressstoornis, weet de cursist om te gaan met belastende informatie, is de cursist bekend met diverse gesprekstechnieken en kan deze toepassen.

Read More

 Inhoud cursus:

 • Plaats van het BOT in de organisatie
 • Registratie van informatie
 • Inzetcriteria
 • Omgang met vertrouwelijke informatie
 • Diverse gesprekstechnieken
 • Gevoelsreflecties
 • Positief etiketteren
 • Coping strategien
 • Parafraseren-spiegelen-samenvatten

Doelgroep:

 • Brandweer, politie, GG&GD, NS personeel, gemeente personeel

Cursusduur: 4 dagen

Maximaal aantal deelnemers: 10

 

Klik hier om in te schrijven