Login

Gedrag en weerstanden in bekeuringssituaties

Doel: Na afloop van de cursus is de cursist, in een weerstandssituatie, in staat een proces-verbaal op te maken zonder dat de situatie escaleert.

Read More

 Inhoud cursus:

  • Verschillende soorten gedrag
  • Reacties op dit gedrag
  • Veilige situatie
  • Cultuurverschillen
  • Grenzen van weerstanden

Doelgroep:

  • Opsporingsambtenaren.

Cursusduur: 2 dagen.

Maximaal aantal deelnemers: 12