Login

Huiselijk geweld

Doel: Na afloop van de cursus is de cursist op de hoogte van de problematiek rond huiselijk geweld en kent de cursist de relevante regelgeving.

Read More

 Inhoud cursus:

 • Wat is huiselijk geweld?
 • Beleidskaders
 • Aanwijzing huiselijk geweld
 • Aanpak huiselijk geweld
 • rol politie
 • Mishandeling van kinderen/vrouwen en mannen
 • Kinderen als getuige
 • Klacht of aangifte
 • Het proces-verbaal (van aangifte)
 • Inverzekeringstelling
 • Vrouwenopvang
 • Huiselijk geweld bij allochtonen
 • Psychische mishandeling
 • Verjaringstermijnen
 • Slachtofferhulp
 • Protocol huiselijk geweld
 • Per doelgroep worden tijdens de cursus andere accenten gelegd.

 Doelgroep:

 • Medewerker noodhulp.
 • Gebiedgebonden politiemedewerker.
 • Chefs.

Cursusduur: 1 dag (per doelgroep)

Maximaal aantal deelnemers: 15

 

Vreemdelingenrecht

Doel: Na afloop van de cursus kent de cursist de belangrijkste bepalingen van de vreemdelingenwetgeving en kan deze in de praktijk toepassen.

Read More

 Inhoud cursus:

 • Vreemdelingenwet
 • Vreemdelingenbeleid
 • Ambtenaren met toezicht belast
 • Samenstellen van het dossier
 • Vrije termijnen
 • Wet identificatieplicht
 • Maatregelen van toezicht
 • Staande houden
 • De ophouding
 • Onderzoek lichaam/kleding
 • Reis- en identiteitspapieren
 • Binnentreden
 • Ontruiming woning
 • Uitzetting
 • Bewaring
 • Raadsman

Doelgroep:

 • Medewerker die in zijn/haar praktijk te maken krijgt met vreemdelingen.

Cursusduur: 3 dagdelen.

Maximaal aantal deelnemers: 20

 

 

Gemeentelijk handhaver

 

 

Doel: Na afloop van de cursus is de medewerker van een stadstoezichtorganisatie in staat professioneel en effectief op te treden in probleemgebieden.

Read More

 Inhoud cursus:

 • Fiscaal parkeren
 • APV
 • Wegenverkeerswet en RVV
 • Omgang handterminal
 • Basiscommunicatie 1
 • Basiscommunicatie 2
 • Basiscommunicatie 3
 • Veilig werken
 • Zakelijk portofoongebruik
 • Kentekens en kentekenbewijzen
 • Omgaan met ongevallen
 • Bestuurlijke handhaving
 • Voetobservatie
 • Operation undercover

Doelgroep:

 • Medewerker stadstoezichtorganisatie

Cursusduur: 21 dagen

Maximaal aantal deelnemers: 12

 

 

 

 

 

Secret Mission (Teambuiling)

Doel: Na afloop van de cursus heeft de deelnemer inzicht in zijn sterke en minder sterke punten en is de teamgeest bevorderd. De deelnemer kan terugzien op een attractief groepsuitje.

Read More

 Inhoud cursus:

 • Spectaculair bedrijfsuitje waarbij het team wordt belast met het uitvoeren van (on)mogelijke opdrachten zoals het:
 • Schaduwen van een crimineel. 
 • Iinbreken en stelen van geheime gegevens.
 • Plaatsen van afluisterapparatuur
 • Ontmoetingen en gesprekken met geheime informanten.
 • In camouflagepakken observeren van geheime locaties.
 • Uitschakelen van vijanden
 • Uitschakelen van concurrerende geheime diensten.

Doelgroep:

 • Een ieder die op zoek is naar een spannend bedrijfsuitje. Neem contact op met Andre Weijers en vraag naar de mogelijkheden

Cursusduur: 5 dagdelen.

Maximaal aantal deelnemers: 12

 

Leergang sociaal handhaver

Doel: Na afloop van de cursus is de cursist in staat als sociaal handhaver te werken.

Read More

 Inhoud cursus:

 • Agressiebeheersing
 • Slechtnieuwsgesprekken
 • Wet Werk en Bijstand
 • Observatietechnieken
 • Fraudeherkenning
 • Veilig werken
 • Fysieke weerbaarheid

Doelgroep:

 • (Aankomend) sociaal handhaver.

Cursusduur: 10 dagen

Maximaal aantal deelnemers: 10

 

Klik hier om in te schrijven.